PHP - Script cReO. down

» Články

Zrýchlite štartovanie PC


Alebo nastavenia služieb a programov po spustení vo Windows XP

Úvod


Mnohí užívatelia operačného systému Windows si už po dvoch či troch mesiacoch používania, keď potrebujú rýchlo zapnúť počítač uvedomia, že ich stroj štartuje akosi pomaly. Dokonca omnoho pomalšie, ako keď Windows nainštalovali. Čo sa pri štarte počítača vlastne deje a prečo sa štartuje pomalšie?

Na túto otázku existuje odpoveď – sú to služby a programy, ktoré sa spúšťajú pri štarte Windows. Veľká väčšina užívateľov nevie, že niečo také existuje a drvivá väčšina takéto nastavenia nevie zmeniť. Pozrime sa teda nato, čo sa nám spúšťa pri štarte počítača. Kliknite na tlačidlo ŠTART (v ľavom dolnom rohu obrazovky) a kliknite na SPUSTIŤ...(RUN...). Objaví sa okienko, do ktorého napíšte MSCONFIG a kliknite na OK, tak, ako to vidíte na obrázku:

http://react.klanweb.cz/image/14838365

StartUp – Programy spúšťané pri štarte


Po kliknutí na OK na zobrazí nasledujúce okno – okno programu SYSTEM CONFIGURATION UTILITY. Prekliknite sa teraz do lišty PO SPUSTENÍ (STARTUP, lišta úplne vpravo). Uvidíte približne toto:

 
http://react.klanweb.cz/image/14838367
Je to zoznam programov, ktoré sa spúšťajú pri štarte vášho počítača. Mnoho užívateľov má tento zoznam taký dlhý alebo dokonca ešte dlhší, ako ho vidíte na obrázku. Stojí za poznámku, že po nainštalovaní systému Windows bol tento zoznam úplne prázdny a teda ani jeden z týchto programov sa nutne spúšťať nemusí. Spúšťajú sa tie, ktoré majú vľavo zaškrtnuté políčko, programy s prázdnym políčkom sa nespúšťajú. Naše odporúčanie je poprezerať si zoznam a čo najviac nepotrebných programov odznačiť. Bezpečné je aj kľudne kliknúť na tlačidlo DISABLE ALL, ktoré všetky programy zo zoznamu odznačí.

Ak ste odznačili nepotrebné programy (alebo všetky), kliknite na OK (otvorí sa okienko, v ktorom kliknite na RESTART NOW) a sledujte, ako rýchlo sa po reštarte Váš systém spúšťa. Táto jednoduchá operácia prináša pre niektorých až neuveriteľné výsledky.

Služby Windows XP


Ďalšími prvkami, ktoré sa spúšťajú pri štarte Windows XP sú služby operačného systému. Tieto nájdete keď sa prekliknete v okne SYSTEM CONFIGURATION UTILITY na lištu SLUŽBY (SERVICES). Zobrazí sa množstvo služieb. Tie z nich, ktoré majú zaškrtnuté políčko vľavo sa spúšťajú pri štarte systému.

Detailná analýza služieb Windows XP si vyžaduje ďalší celý článok, avšak po nainštalovaní niektorých programov tieto programy vytvoria svoju službu, ktorá sa tiež spúšťa pri štarte operačného systému. Tieto môžeme bezpečne vypnúť, avšak obmedzíme tak pôsobnosť niektorých funkcií programov, ktoré službu vytvorili. Označte políčko SKRYŤ VŠETKY SLUŽBY MICROSOFT (HIDE ALL MICROSOFT SERVICES). Zobrazia sa len služby, ktoré boli pridané iným softwareom, ktoré môžete bez rizika všetky vypnúť. Ak sa medzi službami nachádza napríklad firewall alebo iný program zabezpečujúci bezpečnosť, odporúčame ju ponechať zapnutú.

 
http://react.klanweb.cz/image/14838366
Tým sa môže opäť zrýchliť spúšťanie systému.
Žádné komentáře