PHP - Script cReO. down

» Články

Windows 7


Windows 7 je na "istých" fóroch v posledých dňoch hádam najzávažnejšia téma. Jeho vývoj sa dostáva do finále a užívatelia netrpezlivo stepujú u počítačov.
Útržkovite Vám ukážu, čo sa v posledných dňoch beží na fóre.

10.6.2009 - Na fóre se začínajú objavovať odkazy k stiahnutiu verzie 7227, ktorá by mala mať označenie Pre-RTM
RTM: Released To Manufacturing, čo znamená pripravené pre výrobu - inak povedané takto označená verzia je diálnej a image sa ododsiela do fabriky kde z nej začnú lisovať DVD.

11.6.2009 - Hneď o deň potom sa objavujú odkazy na verziu 7229, v zápetí doplnenia i o jazykové mutácie.

12.6.2009 - jak na bežiacom páse sa na fóre objavuje verzia 7231.

13.6.2009 - Objavujú sa staršie verzie 7229 s integrovanou češtinou i do inštalácií systému.

17.6.2009 - Sa objavili záhadné informácie pre pripojenie na súkromé FTP, kde sa nachádzjú build 7260 len má byť jeden z posledných pred vydaním RTM.

Screen z verzie 7260


Screen z verzie 7260


Officiálne vzhľady krabíc
Žádné komentáře